O nás

Obec Kunčina Ves leží na Českomoravské vysočině pod kopcem Babylon, 7 km západně od Lysic a je součástí přírodního parku Lysicko, který byl zřízen v r. 1994. Rozkládá se po obou březích potoka Býkovka, jenž v obci pramení a později se vlévá do řeky Svitavy. Návštěvníci se mohou vydat po několika turistických značkách a také cyklostezce, která prochází obcí. Nad vsí se tyčí kopec Babylon (664m nm.), na jehož vrcholu je zbudována rozhledna (42m).

Kunčina Ves samotná má nadmořskou výšku 580m a rozloha jejího katastrálního území je 528 ha., z čehož z toho 333 ha. tvoří lesy. V současné době v obci trvale žije 60 obyvatel. Obec dále pravidelně navštěvují stálí chalupáři, kteří se plnohodnotně zapojují do obecního dění. V obci, bohužel, není žádná možnost zaměstnání a lidé dojíždějí do blízkých měst.

Na návsi stojí malá kaplička, zasvěcená svatému Cyrilu a Metodějovi, na jejichž svátek se koná v obci mše svatá a pouť. 

Historie obce

Dle historických pramenů lze vznik obce předpokládat ve 13 století, kdy byla v držení pánů z Lomnice. První písemná zmínka je datována rokem 1392, kdy byla část obce včetně poddaných i pozemků prodána a připadla pod panství Lysické. Teprve roku 1658 koupil lomnický díl hrabě František Leopold z Náchoda, vlastník lysického panství. Ten zde vystavěl dvůr a v obci se tím usazovalo více lidí. V té době byl také změněn název obce na Kunčinov a obec se postupně zvětšovala. V roce 1900 zde bylo 36 domů a 313 obyvatel. V roce 1925 se obec vrátila ke svému původnímu názvu – Kunčina Ves. Posledním majitelem lysického panství a tím i obce, byl až do roku 1945 rod Dubských z Třebomyslic. V roce 1939 byla za velkého přispění hraběte Dubského vybudována ze stávajícího stavení v obci škola, tu navštěvovaly děti i z blízkého Kozárova. Dříve chodily děti z obce do školy v sousedním Bedřichově. Škola sloužila jako pětiletá jednotřídka do roku 1969 a později, v roce 1976, byla přestavěna na kulturní sál a obecní úřad. Nyní zdejší dětí dojíždějí do školy v Lysicích.

Působí zde rovněž Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1912, jehož členové si v roce 1927 vybudovali na návsi požární zbrojnici.

Okolí

Krajem probíhají turistické značky: červená – Lomnice – Lysice a žlutá – Černá Hora – Bedřichov. Obcí je rovněž vedena cyklostezka č. 5144: Kunštát – Lysice.

V nejbližším okolí je možno navštívit zámky Lysice, Boskovice a nyní i nově zpřístupněný Kunštát, rodiště Jiříka z Poděbrad – Kunštátu a dále uměle vytesanou „Jeskyni Blanických rytířů“ v Rudce.
Rozhledna Babylon

Nad vsí se tyčí kopec Babylon (664m nm.), na jehož vrcholu je zbudována rozhledna (42m). U rozhledny se dále nachází bistro s občerstvením a kvalitním zázemím pro turisty.